Sverige først med en kattelov

Sverige først med en kattelov

27. marts 2022 0 Af Humom

Der har været meget snak om en kattelov i Danmark de sidste par år, men det blev vores svenske naboer der først fik en rigtig kattelov. Det estimeres ellers at Danmark har langt flere hjemløse katte end Sverige. Men i Danmark er der politisk modvilje mod en decideret kattelov. I andre lande er man i mellemtiden kommet i så store problemer med vildtlevende katte, at man har indsat jagt på dem og har udgangsforbud for kælekatte i visse områder. Her er hoved og hale i kattelovs sagen.

Svensk lov om fertile udekatte

Allerede i 2020 fik Sverige en lov der skal hjælpe med at nedbringe antallet af uønskede katte. Loven siger at fritløbende katte skal være neutraliseret. På den måde undgår man en masse hjemløse killinger og det giver rigtig god mening, hvis du spørger mig. Udover at være en løsning på problemet med gadekatte er der desuden flere sociale og sundhedsmæssige fordele ved at neutralisere sin kat.

Fik Danmark ikke en kattelov i 2021?

Der var meget snak om det (og hårdt arbejde bag), men vi fik ikke en særskilt kattelov i Danmark. Katten omfattes i stedet af loven om mark- og vejfred. Det er her der bl.a. står at husdyr skal holdes på egen matrikel. Det der skete i 2021 var at fremlysningspligten på 72 timer blev fjernet, således at man ikke længere behøver lede efter en ejer, hvis katten ikke er mærket og registreret. Det vil sige at en umærket kat, kan (bort)adopteres med det samme og en ejer kan ikke gøre krav på en umærket kat. Det har sparet internaterne (og kattene) noget ventetid, men er kun et forsigtigt første skridt på vejen til en egentlig kattelov. Dyrenes Beskyttelse kaldte lovændringen "en tynd kop te". I 2023 skal man se på om ændringen har haft den ønskede effekt, så der bliver loven taget op til revision. Her kan man så håbe på en stramning, hvis man ligesom jeg og mange katteforeninger, mener at lovgivning er vejen frem.

Incitamentet halter

Den nye lovgivning fra 2021 skal give katteejere et større incitament til at få deres kat mærket og forhåbentligt på sigt nedbringe antallet af hjemløse katte. Men vi taler incitament og ikke et decideret krav om mærkning. Hvis du spørger mig, har der altid været incitament for at få mærket sin kat og registreret den korrekt - uanset om den er inde- eller udekat. Incitamentet består i ønsket om at højne chancen for at få sin kat igen, skulle den blive væk eller komme til skade. Det ønske burde kunne stå alene og være incitament nok. Men virkeligheden viser at der stadig er masser af både umærkede og fejlregistreret ejerkatte. Jeg håber da at frygten for at naboen stjæler din umærkede kat, kan få flere katteejere til at mærke deres kat, men en decideret lov, ville have større effekt.

I Danmark skal katte holdes på egen matrikel

Forskel på hund og kat

Der er således stadig ikke noget egentlig krav om registrering af katte i Danmark. Vi har ellers haft en lov for registrering af hunde siden 1991. Hunde skal mærkes, registreres og bære hundetegn med ejers navn og adresse. I Sverige er katte nu lovmæssigt sidestillet med hunde, da de fra i år skal mærkes og registreres på lige fod.

I Dyrenes Beskyttelse håber vi, at Danmark vil følge det svenske eksempel og gøre mærkning og registrering lovpligtigt, så de danske katte kan få bedre vilkår på lige fod med de danske hunde.
- Dyrenes Beskyttelse

Virker lovgivning? Tja, man kan jo spørge sig selv hvor mange gadehunde vi har versus gadekatte? En kattelov betyder bedre vilkår for kattene. Og du kommer ikke til at bilde mig ind at tamkatten kan klare sig på egne poter i den danske natur. Det er simpelthen en skrøne, der desværre er meget skadelig for katten (og potentielt andre dyrearter) når folk efterlader uønskede kælekatte i naturen. Vi har ikke vildkatte her i landet - kun vildtlevende katte der stammer fra tamkatte, der har mistet deres hjem. Så katten hører lige så lidt hjemme på gaden, som hunden gør.

Håndhævning ikke en undskyldning

Selv hvis vi ikke er i stand til at håndhæve en kattelov, kan jeg godt se fornuften i den alligevel. For hvornår har vi nogensinde været i stand til at håndhæve en lov 100%? Folk bryder også hele tiden fartgrænserne, men mon ikke at det er en meget god ide at vi har nogle regler i trafikken alligevel?

En kattelov om mærkning ville sende et vigtigt signal om det ansvar der følger med at adoptere en kat og at det bestemt ikke er gratis. Hele holdningen til at katte er gratis og kan klare sig selv, bærer en stor del af skylden for at katte ender på gaden. Folk indser for sent at katten kan være bekostelig og krævende. Herefter skiller de sig måske af med den på uhensigtsmæssig vis og forårsager i processen endnu flere uønskede katte. Med et krav om mærkning vil selv en gratis killing ikke være gratis længere. Hvis vi skal problemet til livs, skal vores syn på tamkatten ændres og en lovgivning ville være et skridt i den rigtige retning.

Hellere lovgivning end forgiftning

Der er masser af frivillige foreninger og dyreværn der forsøger at nedbringe antallet af gadekatte i Danmark og alligevel er problemet fortsat stigenede. Så selvom arbejdet bestemt gør en stor forskel, er det altså ikke nok. Så hvad er næste skridt, hvis ikke lovgivning? (og hvis ikke kommunerne kommer ind i kampen og tager et medansvar i øvrigt? Nå, jeg divergerer fra emnet).

I 2015 deklarerede Australien at vildtlevende katte nu ses som et skadedyr og regeringen offentliggjorde en plan om at udrydde 2 millioner hjemløse katte inden 2020. Dette skete ved hjælp af jægere, fælder og gift. Det er klart i landdistrikterne at problemet er størst. Her har man hegnet store områder ind, for at beskytte truede dyr mod katte. Man anvender desuden fly til at distribuere tusindvis af pølser med gift, for at nedbringe bestanden af vildtlevende katte. Forgiftning er en meget væmmelig måde at dø på.

Giftpølser bruges i Australien imod vildtlevende katte

I de australske byzoner kan man godt lukke sin kat ud uden at frygte forgiftede pølser. Her er kattens odds for overlevelse på lige fod med katte i Danmark, hvor de største trusler er biler, hunde, andre katte og dyrplagere. Der er dog i nogle regioner et udgangsforbud for katte mellem kl. 7 om aftenen og kl. 7 om morgenen. Finder myndighederne en kat i dette tidsrum vil katten blive indfanget og bragt til et internat. Ejeren vil få besked om hvor de kan hente katten og vil modtage en bøde.

Den australske regeringen handler altså på vildtlevende katte- men desværre først da andre dyrearter blev truet af kattens massive tilstedeværelse. Så det er ikke så meget for kattenes levevilkår, som det er for Australiens øvrige fauna. Men de er ikke bange for at lovgive om katte.

Jeg fortæller ikke dette for at være efter Australien og deres metoder. Min pointe er, at det potentielt kunne være der vi endte i Danmark, hvis ikke vi handler i tide. Lovgivning om mærkning lyder meget rimeligt og uskyldigt i sammenligning med hvad der foregår i andre lande, synes du ikke? Så lad os handle på hjemløse katte i Danmark, nu hvor det primært er et problem for kattene, der er overladt til kummerlige liv. Dyrevelfærd burde være incitament nok til handling her.

Jeg håber i hvert fald at vi kan lære af svenskernes eksempel og er villige til at lovgive om Danmarks mest populære kæledyr, så de kan blive sidestillet med hunden. Det handler ikke om at være efter katteejerne og uddele bøder, det handler om bedre vilkår for katten.

Sådan registrerer du din kat

Hvis ikke du har øremærket/chippet og registreret din kat, har du ikke juridisk krav på den. Derfor er det vigtigt at din kat er registreret med korrekt navn, telefonnummer og adresse i et katteregister. Der findes to katteregistre i Danmark:

www.dansk-katteregister.dk (gratis og kan klares online)
www.katteregister.dk (koster 145 kr og foregår hos dyrlæge)


Kilder

Mærkning af kat er nu lovpligtigt i Sverige
Nya regler för katter som vistas utomhus
Katte får hundestatus i Sverige
Boom af ejerløse katte
Lovændringer 2021
Lovgivning for katte - Kattens Værn
The impact of cats in Australia