Må man skyde en kat?

Må man skyde en kat?

4. november 2022 0 Af Humom

Indlæg er skrevet af dyrlægestuderende Louise Marie Jønsson.

Overskriften lyder måske lidt voldsom, men det sker med jævne mellemrum, at dyrlæger modtager katte som har været skudt eller anskudt. Og det er rent faktisk lovligt at skyde en kat, så vanvittigt som det lyder, men ikke bare sådan lige. Jeg skriver ikke denne artikel, fordi jeg vil give folk gode ideer, men for at oplyse katteejere, så de har lovgivningen på det rene. Vi skal dykke ned i Bekendtgørelse om lov om mark- og vejfred (LBK nr 2154 af 16/12/2020), for at blive klogere:

Bekendtgørelse om lov om mark- og vejfred

”§ 14. Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner, fjerkræ og omstrejfende katte har den optagelsesberettigede ret til på forsvarlig måde at fjerne fra sin grund og skal ikke betale erstatning, hvis dyret herved kommer til skade eller omkommer. Besidderen af dyret kan kræve det beskadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling af erstatning for den skade, der er forvoldt.


Stk. 2. Nedskydning eller anden direkte på drab af dyret sigtende fremgangsmåde må dog kun anvendes, når dyrets besidder i forvejen inden for det sidste år er advaret, jf. dog stk. 3. Er besidderen ukendt, kan advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske gennem et på egnen udbredt dagblad. Advarsel er ikke nødvendig, hvis dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.”

Katteejerens pligt

Alle os katteejere, som har udendørs katte ved jo godt, at det er mere eller mindre umuligt at holde katten på egen matrikel. Men ikke desto mindre gør det sig altså gældende, at det er pligtigt at holde sin kat på egen grund – og at hvis ejer er advaret omkring det, indenfor det sidste år, så må anden mand skyde eller dræbe katten.

Snak med dine naboer

Så et opråb herfra om at snakke godt med naboerne inden man anskaffer sig udendørs kat, så de ved hvem de skal henvende sig til, såfremt de er utilfredse med kattens færden eller lignende. Hellere en god korrespondance og et forsøg på at holde katten væk fra dem, der ikke ønsker den rendende, end at ende med en død kat!


Gæsteblogger Louise

Louise Marie Jønsson er 28 år og dyrlægestuderende på 4. år. Hun har sagt ja til at skrive nogle informative indlæg om katte her på min blog, som katteejere kan få gavn af. På hendes instagram profil deler hun livet som dyrlægestuderende og som katteejer til kattene Kul og Aske. Her giver hun bl.a. gode råd til optagelsen på studiet, laver dyre quizzer og inspirerer andre til at studere til dyrlæge.

Du kan følge Louise på hendes Instagram her: vetmedstudent