Lovgivning om katte i Danmark

Lovgivning om katte i Danmark

29. april 2023 0 Af Humom

Indlæg er skrevet af dyrlægestuderende Louise Marie Jønsson.

Der findes en specifik hundelov, men hvad har vi egentlig af lovgivning i Danmark, når det kommer til katte?
Jeg vil prøve at tage dig igennem de love, bekendtgørelser og paragraffer, som henholder sig til vores firbenede kattevenner. Det er muligvis lidt tørt, men det er vigtigt at vide, hvad man som katteejer kan blive stillet overfor af retsmæssige situationer, samt hvad reglerne er for mærkning og registrering.

Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven) (LOV nr 133 af 25/02/2020):

Denne lov henholder sig til alle dyr samt kæledyr, i Danmark. For vores katte såvel som alle andre arter, er denne lov altså til, for at sikre at dyrene bliver behandlet ordentligt.

Bekendtgørelse om lov om mark- og vejfred (LBK nr 2154 af 16/12/2020):

Denne lov er det nærmeste vi kommer på noget decideret lovgivning for katte. I denne lov finder man paragraffer, som beskriver at man skal holde sin kat på egen matrikel, samt hvordan anden mand må handle og hvad du skal erstatte, såfremt din kat træder ind på deres ejendom.

”§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.”
§ 13. Når husdyr, der er til væsentlig gene, uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, kan besidderen straffes med bøde.

Ovenstående beskriver altså, at man som katteejer kan straffes med bøde, hvis ens kat befinder sig på anden mands ejendom og er til gene. Derudover beskriver paragraf 3 i samme lov også, at ejer skal erstatte skade, som dyret forvolder på grunden samt legemsbeskadigelse (hvis katten angriber andres husdyr, som medfører skade herpå).

Lov om ændring af lov om mark- og vejfred (LOV nr 845 af 10/05/2021):

Fra 1. juli 2021, ændredes fremlysningspligten for umærkede katte. En fremlysning betyder at man viser andre, at man har fundet en umærket kat – dette kan være gennem billeder mm. på facebook, eller med lokale flyers og opslag i byen etc.. Tidligere påkrævede loven at en kat skulle fremlyses i 72 timer, inden den måtte optages (man måtte tage den som sin egen) eller videreformidles. Efter ændring af loven, kan katte nu optages eller videreformidles med det samme, uden fremlysning såfremt de ikke er mærkede.

”4. I § 9 indsættes som stk. 4: »Stk. 4. Katte, som ikke er ejermærkede, eller som ikke afhentes inden fristen på 24 timer, bliver umiddelbart optagerens ejendom.«”

En mærkning kan bestå af en øretattovering eller en mikrochip samt en registrering i katteregister, så man kan se hvem den pågældende kat med enten tatovering og/eller chip, tilhører.

Denne ændring i loven er lavet, for at sikre at flere danske katteejere mærker og registrerer deres katte, sådan at vi får mindsket bestanden af de vilde og herreløse katte. I Sverige er det fx nu blevet lovpligtigt at mærke og registrere sin kat. Det sker som en kulmination på fleres års hårdt arbejde fra Sveriges største dyreværnsorganisation Djurskyddet Sverige. Lovforslaget blev stillet i efteråret 2021 og blev d. 2/3-2022 stemt igennem i den svenske rigsdag. Det anslås, at der i Sverige er over 100.000 hjemløse katte. Disse katte er enten forladte eller født vilde, men fælles for dem er, at deres liv ofte er barsk og det ender ofte med en smertefuld død. I Danmark er tallet estimeret noget højere, men det er svært at give et præcist tal på problemet.


Gæsteblogger: Louise

Louise Marie Jønsson er 28 år og dyrlægestuderende på 4. år. Hun har sagt ja til at skrive nogle informative indlæg om katte her på min blog, som katteejere kan få gavn af. På hendes instagram profil deler hun livet som dyrlægestuderende og som katteejer til kattene Kul og Aske. Her giver hun bl.a. gode råd til optagelsen på studiet, laver dyre quizzer og inspirerer andre til at studere til dyrlæge.

Du kan følge Louise på hendes Instagram her: vetmedstudent